Nordre

Nordre

Satsar på bustadar framfor jordvern

Skisse over arealplan for Tennfjord-området, som var sendt kommunestyret for godkjenning. Skarp gul markering er nye bustadområde, medan raud markering er bustadområde som vart tatt ut etter motsegner. Etter vedtak i kommunestyret vart det bestemt å forsøke å få inn igjen B05 og B06, noko som kan få konsekvensar for andre område som det var motsegner til. Foto: Haram kommune

Haram kommunestyre gir seg ikkje på Fylkesmann og fylkeskommunen sine motsegner, og køyrer no sak til departementet for å få ytterlegare landbruksjord til bustadformål i Tennfjord.

Nordre
Nordre

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside?

Logg inn

Dersom du tidligere har hatt abonnement hos oss, så kan du re-aktivere det her

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse