Nordre

Nordre

Naboar på Brattholmneset seier nei til industriutbygging:

Vil bevare strandlinja til friareal

Kjell Bjørn Otterlei, Terje Tennøe, Olav Lynge og Wenche Tangen, som representerer naboane på Brattholmneset, er i mot vidare utbygging av skipsverftet til Vard langs strandlinja nedanfor bustadfeltet på Brattholmneset. Foto: Hilde Beate Ellingsæter

Naboar på Bratthomneset ser med uro på forslaget til ny arealplan for området, der strandlina er foreslått regulert til industri- og bustadformål.

Nordre
Nordre

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside?

Logg inn

ANNONSE
Annonse